gerçekten gerçekleşmiş olmasına rağmen bu faaliyetlerle ilişkin kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen araç dışı ekonomi, kamu idarelerinin denetimi dışında mütebaki her türlü ekonomik muamelat ve faaliyetlerdir.|Eşya dışı ekonomi : Kayda geçirilmeyerek devletten gizlenen ve bu nedenle denetlenemeyen ticari muamelat.|Bu özelliklerin ortaya konmasıyla ihtimal bir tanılamam strüktürlmış imkânsız lakin bu bilgi dalının umumi nitelikleri henüz degaje bir […]