çalışkanlık gösteren tamlık firmaların kol ve kategorik olarak bir arada toplandığı çatıdır. Türkiye’nin artan kişi örgüsına koşut olarak oluşturulan pres nüshası da artmaktadır. Artan pres nüshasına bakarak bile fiilletmeler arası rekabet çok sıkı olmaktadır. Görüşmeçilerin artan gereksinimlerinı tekabül etmek ve sıkı rekabet platformından yararlanmaları ihtiyacına şirket rehberleri cevap vermektedir. Görüşmeçilerin çıkmaz çıkmaz, ana yol ana […]