Logo nedir? Lafız anlamı olarak hamur alınlığı dilimizde amblem olan, bir aksiyonin, faaliyetin, organizasyonun yapısını, anlamını, karakterini sembolize fail şekillerdir. Bir logo tasarımı anlamsal olarak aksiyonletmenin veya organizasyonun düver olarak yaptığı aksiyoni sembolize edebileceği kabilinden, markanın kendi anlamı ile de sembolleştirilebilir, ayrıca bazı çalışmalarda kavramlar soyutlaştırılarak farklı yürekerik ve anlamlara sahip olabilir. Sorusu sorulduğunda söz […]