Yeniden teknoloji kullanılarak arıtma tesileri kurulup bu korku minumuma indirilmektedir. Yani teknolojinin yarar ve zararları müşterek ilerleyip kullanıma bakılırsa netice vermektedir.| Nano teknolojinin infaz dalları ise geniş: Bu noktada yiyecekler paketlerinde henüz fazla müddet taze kalmakta, güneş pilleri kürevi ısıevet majör katkı veren fosil yakıtlarından fazla ucuza geliyor ve spor malzemeleri görkemli performansa bindi olmaktadır.|Bütün bu […]